Działania

Program Młody Przedsiębiorca

Przedsiębiorców do 35. roku życia i prowadzących firmę nie dłużej niż trzy lata. Założeniem programu jest współpraca środowisk gospodarczych z administracją samorządową na rzecz ludzi młodych i sektora MŚP w Aglomeracji Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Młodych Przedsiębiorców. Naszym głównym celem jest dążenie do rozwoju kompetencji przedstawicieli młodego biznesu i integracji tego środowiska w celu ułatwienia przetrwania pierwszych lat prowadzenia własnego biznesu. Dotychczas odbyły się trzy katowickie edycje Programu oraz jedna dąbrowska. W 2016 roku trzecia edycja była oficjalnie realizowane we współorganizacji z Miastem Katowice. www.mlodyprzedsiebiorca.org

Akademia Marketingu i Sprzedaży

Akademia Marketingu i Sprzedaży to warsztaty organizowane podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. AMiS odpowiada na zgłaszane zapotrzebowanie małych i średnich firm na praktyczne podejście do tematu marketingu i sprzedaży. Akademia przedstawia użyteczne narzędzia i techniki z obu obszarów. Przedsiębiorcy oczekują gotowych rozwiązań, które będą mogli wykorzystać w codziennej praktyce biznesu. Zapraszając praktyków biznesu i organizując wykłady w formie warsztatów organizatorzy AMiS pragną wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przekazać praktyczną wiedzę podczas warsztatów poruszających tematykę marketingu i sprzedaży. Dotychczas odbyły się pięć edycji AMiS.

YES Summit – Young Entrepreneurs & Startups Summit

YES Summit to specjalne wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, skierowane do młodych przedsiębiorców i osób planujących prowadzenie własnej firmy w przyszłości. V4 YES Summit zgromadzi przedstawicieli Młodych Przedsiębiorców, środowisk opiniotwórczych z USA, a także twórców startupów, inwestorów i menedżerów z całej Europy.

EU-US Young Entrepreneurs Summit

EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 to specjalne wydarzenie, które odbyło się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach w 2015, skierowane do młodych przedsiębiorców i osób planujących prowadzenie własnej firmy w przyszłości. EU-US YES Katowice zgromadziło przedstawicieli Młodych Przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych, delegatów Komisji Europejskiej, środowisk opiniotwórczych z USA, a także twórców startupów, inwestorów i menedżerów z Polski i Europy.

Rezultatem spotkania jest deklaracja Młodych Przedsiębiorców z UE i USA nt. Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), która podpisana została przez uczestników z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych i przekazana na ręce Komisji Europejskiej oraz Departamentu Stanu USA. Uzupełnieniem tych wydarzeń był również zjazd reprezentacji organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców (YES for Europe z siedzibą w Brukseli), podczas którego odbyły się rozmowy nt. kluczowych obszarów związanych z młodą przedsiębiorczością w Europie.

Manifest Młodych Przedsiębiorców

Manifest Młodych Przedsiębiorców jest zbiorem narzędzi i rekomendacji uznanych przed jego twórców za kluczowe dla zabezpieczenia przyszłości gospodarczej kraju. Inicjatywa ta wpisuje się w europejski ruch wspierający rozwój młodej przedsiębiorczości wspierany m.in. przez Neelie Kroes – Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Twórcy Manifestu: Forum Młodych oraz projekt Młodzi Reformują Polskę, Grupa Leader i Polska Przedsiębiorcza zidentyfikowali kwestie najważniejsze z punktu widzenia prowadzenia młodego biznesu. Uważają, że ułatwienie działania Młodym Przedsiębiorcom może zapewnić stabilny i szybki rozwój Polski, zwiększenie konkurencyjności gospodarki i rozwój innowacyjności. Dokument się ten skupia się na pięciu obszarach tematycznych: otoczenie prawne, swoboda działalności gospodarczej, ekosystem startupowy, lokalna administracja i rozwój przedsiębiorczości i wskazuje sposoby oraz narzędzia wsparcia oraz rozwoju funkcjonujących i przyszłych Młodych Przedsiębiorców. Wśród rekomendacji znajdują się m.in. postulaty o tworzenie przyjaznego i przewidywalnego prawa oraz przywiązania większej uwagi do praktycznego kształcenia przedsiębiorców. Autorzy Manifestu wskazują również na potrzebę promocji wizerunku przedsiębiorcy, wprowadzenia kredytu podatkowego i utworzenia z Polski centrum dla inwestycji zagranicznych, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Manifest został wydany w październiku 2014 roku, a jego publikację poprzedziło specjalne wydarzenie zapowiadające IV EKMŚP w Katowicach – Pociąg do Przedsiębiorczości.

 

Konkurs Młody Przedsiębiorca Roku

Konkurs to autorska inicjatywa FMP RIG w Katowiach. O tytuł Młodego Przedsiębiorcy mogą ubiegać się przedsiębiorcy do 35. roku życia, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub są właścicielami/ współwłaścicielami spółek założonych. Dotychczas odbyły się dwie edycje konkursu (2014 i 2015).

Działania