Organizational matters:

Janusz Dramski

jdramski@rig.katowice.pl

International inquries:

Przemysław Grzywa

pgrzywa@rig.katowice.pl

Young Entrepreneur program:

Krzysztof Wróblewski

kwroblewski@rig.katowice.pl

Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
ul. Opolska 15,
40-084 Katowice