W sprawach organizacyjnych:

Janusz Dramski

jdramski@rig.katowice.pl

W sprawach związanych ze współpracą międzynarodową:

Przemysław Grzywa

pgrzywa@rig.katowice.pl

W sprawach związanych z Programem Młody Przedsiębiorca:

Krzysztof Wróblewski

kwroblewski@rig.katowice.pl

 

Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
ul. Opolska 15,
40-084 Katowice