O nas

Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach jest komisją Rady Izby, która koncentruje się na dążeniu do rozwoju kompetencji Młodych Przedsiębiorców i integracji tego środowiska w celu ułatwienia przetrwania pierwszych lat prowadzenia własnego biznesu.

FMP jest organizatorem Programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” oraz działań skierowanych do osób planujących założenie firmy w niedalekiej przyszłości.

Od 2014 roku stanowimy wyłączną organizację reprezentującą młodych przedsiębiorców z Polski w European Confederation of Young Entrepreneurs (YES for Europe) z siedzibą w Brukseli. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach od 25 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.

Izba jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w całym kraju, zrzesza blisko 450  firm ze Śląska i innych regionów Polski. Stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. Kreuje konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko.